<%@Language="vbscript" codepage=65001 %> <% Response.Charset = "utf-8" %> Langerhans cell histiocytosis

מהו היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס (LCH- Langerhans cell histiocytosis)?דף הבית

עובדות על היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס

מהו היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס (LCH)?

דיאבטיס אינסיפידוס (Diabetes Insipidus) - העובדות

צור קשר

הסכם שימוש באתר

מהו היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס (LCH)?

ניתן להגדיר היסטיוציטוזיס כשגשוגו של סוג תא לבן מסוים, הנקרא היסטיוציט. היסטיוציטים אלה מצטברים בעצמות מסוימות ו/או איברים מסוימים בגוף וגורמים לדלקת ופגיעה (נגעים) באזור הנגוע. הסיבה או הגורם לשגשוג זה, במקרה של היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס, הוא עדיין בגדר מסתורין.

אך מקור ההיסטיוציטים ידוע היטב. לכולנו יש היסטיוציטים. לתאים אלה תפקיד חשוב במערכת החיסון שלנו. הם מהווים חלק מקבוצת תאים לבנים הידועים כמונוציטים.

תאי דם לבנים, או לויקוציטים, מסווגים לשלוש קבוצות:
1. גרנולוציטים - אלה כוללים נויטרופילים, אאוזינופילים ובזופילים
2. לימפוציטים - אלה כוללים לימפוציטים מסוג B (או תאי B) ולימפוציטים מסוג T (או תאי T)
3. מונוציטים

המונוציטים מזוהים כגדולים ביותר מבין תאי הדם הלבנים; הם נעים בתוך זרם הדם. ההיסטיוציטים נגזרים מאותם מונוציטים, אשר תוכנתו מראש לנדוד לתוך הרקמות ולהתיישב בהן. מרגע התיישבותם ברקמה הם לא נעים יותר בזרם הדם, אך עדיין יכולים לנוע לאורך המערכת המחזורית המשנית של הגוף, היא המערכת הלימפטית.

ההיסטיוציטים ידועים כתאים מציגי אנטיגנים (APCs- Antigen presenting cells). משמעות הדבר היא כי הם קולטים, מעבדים ומוסרים את האנטיגנים ללימפוציטים מסוג T (תאי T) בדרך שבה תאי ה-T מסוגלים לזהותם. לאחר מכן תאי ה-T יבלעו, יפרקו ויהרסו את האנטיגן. אנטיגן הוא חלבון זר החודר לגוף דרך זיהומים. חיידקים ונגיפים הם אינם אנטיגנים כשלעצמם, אך הם מכילים אנטיגנים.

מנגנון הגנה זה עלול להשתבש לגמרי כאשר, ללא סיבה הנראית לעין, תאים לבנים אלה מתחילים להתרבות או לשגשג ללא מחלה ברורה וללא נוכחותו של נגיף כלשהו.

מהי מחלת היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס?
המחלה התפרסמה בשם היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס, מכיוון שתא שהוא בעל תכונות הדומות לאלה של תא לנגרהנס נמצא בין היסטיוציטים משגשגים אלה.

תאי לנגרהנס הם תאים דנדריטיים, כלומר הם בעלי מבנים דמויי שיער הבולטים מתוך גוף התא.

תאי לנגרהנס נמצאים בבסיסה של שכבת העור (האפידרמיס). הם שומרי הגבול של מערכת החיסון. בהיותם ממוקמים בחלקי הגוף החיצוניים ביותר, תפקידם הוא לפעול כקו הגנה ראשון (שני, אם כוללים את העור עצמו) מפני פלישת חיידקים ו\או נגיפים. תאי לנגרהנס הם תאים מציגי אנטיגן מקצועיים; הם מבטאים את האנטיגןCD1a+ (חיוביים ל-CD1a) על פני השטח, על מנת למשוך את תגובתם של תאי T.

מאפיין ייחודי לתא לנגרהנס הוא גרגירים (גרנולות) בצורת מחבט טניס בתוך התא; גרגירים אלה נקראים גרנולות בירבק (Birbeck granules). ניתן למצוא גרנולות בירבק אלה, או מבנים הדומים להן, בהיסטיוציטים המשגשגים של היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס.

האבחנה של היסטיוציטוזיס של תאי לנגרהנס מתבססת על נוכחותן של גרנולות בירבק ו/או הימצאותם של תאים החיוביים ל- CD1aבתוך האזור הנגוע (הנגע).

גרנולות בירבק (Birbeck granules): מבנה דמוי מחבט טניס נראה בבירור בתמונה זו.

חזרה לעמוד הבית